FacebookGoogle+Twitter
"מיתוסים וסיפורים מהחיים..."
הזדמנות להתבונן ולברור רגעים מהחיים שהטביעו באדם חותם, ללקט פניני החוכמה הצפונים בהם ולהעבירם הלאה כמתנה לדור הבא..

    סדנה קצרת מועד בת ששה מפגשים לגיל הזהב, המשלבת מופע סיפור,פעילות בשילוב אומנויות  וסיפורים מהחיים של   המשתתפים.

"במהלך הסדנה הופתעתי מעצמי, בהשראת ההנחיה הנעימה שלך ובקולך המרגיע הצלחת לגרום לנו להרגע מהלא ידוע ולהפתח ולפתע כמו "נפתח לי הפקק"ושפע זכרונות וחויות מהעבר חזרו אלי, יצאתי בתחושה שלכל אחד מאיתנו סיפורים מעניינים ורק צריך לעצור לרגע ולהקשיב, תודה לך שרון על ההזדמנות שנתת לי" נ.ת. דצמבר 2017