FacebookGoogle+Twitter

  
 

סיפורים שמאנים

מופע וסדנה בהשראת המיתוסים- "עורב לויתן" ו "אשת-השלד".
בשילוב משחק,תוף ושירה מרפאה.
מאז שאני מכירה את עצמי אני חווה היטב את המחזוריות שבטבע ושבתוכי, את מצבי הרוח המשתנים את החלקים המשתנים שתופסים בתוכי במה, לפעמים הם מוארים יותר ולפעמים הם מוצלים(צל) יותר...
וזו הסיבה שהמיתוסים הללו כלכך מעודדים אותי, הם מזכירים באופן יצירתי ועמוק את המחזוריות הזו שבטבע ומכיוון שאנו ,בני האדם חלק מהטבע, גם בנו.
המחזוריות הזו של החיים ,מוות, חיים. פריחה ,קמילה ושוב צמיחה...
זריחה ,שקיעה,זריחה,שקיעה,זריחה...
                הסיפורים מבוססים על מיתוסים מתרבויות עתיקות, ומוגשים באופן תיאטרלי, מתיחסים לעולמו הפנימי של האדם ומדגישים את המחזוריות שבטבע כל הדברים: החיים,מוות,חיים. במהלך הסיפורים הגיבורים עוברים טרנספורמציה ומצליחים להחיות עצמם מתוך הכוחות הפנימיים.
למיתוסים פרשנויות נוספות הנוגעות ומתאימות לשלבי החיים השונים של המשתתפים.
ולאחר המופע ,סדנה וטקס חוויתי.
                    מתאים למפגש נשי,ימי הולדת,כטקס לשלב מעבר...

                    מתאים למפגש נשי,ימי הולדת,כטקס לשלב מעבר...מו

                    מתאים למפגש נשי,ימי הולדת,כטקס לשלב מעבר...מו                    מתאים למפגש נשי,ימי הולדת,כטקס לשלב מעבר ,חוג בית נשי.מ